WITH A MISSION TO INSPIRE AND EMBRACE THE LIGHT

JEWELRY & CRYSTAL DESIGN

LYS ER BEVISTHED

Lyset er muligvis vores
allerbedste definition på, at der er en større kraft som vi ikke kan forklare,
men som vi kan mærke. Et sted hvor vi kan hente utømmelige kræfter og energier fra. Når vi ser
lysets skønhed gennemtrænge universet på alle planer, lige fra galaksernes glød
i det uendelige univers til de farverige solopgange her på jorden, bliver vi
mindet om denne lysende styrke.

Når vi søger viden, søger vi
lyset, når vi søger forståelse og kærlighed søger vi lyset, og vigtigst af alt
søger vi alle at være tro mod vores eget lys, hvordan end vi hver især
fortolker og definerer denne kilde. Lyset bringer erkendelse til hjertet,
mod og udholdenhed til viljen fordi det opleves lykkeligt og positivt, og
resultatet er bevidsthed.